Pagina 1 van 23123...510...Laatste »

Entreeprijs Efteling gestegen, maar minder sterk dan landelijk gemiddelde

11-05-2014

Uit onderzoek van Uitmetkorting.nl blijkt dat veel Nederlandse pretparken dit jaar wederom de prijzen verhogen. Dat geldt ook voor de Efteling. De prijs van een toegangskaartje aan de kassa is in 2014 50 cent duurder dan vorig jaar. Je betaalt nu 35 euro voor een bezoekje aan het park. Koen Sanders, manager communicatie van het park, zegt daarover: “De verhoging komt enerzijds en voornamelijk voort uit indexatie en is anderzijds te verklaren omdat de Efteling steeds groter geworden is, met bijkomende kosten voor onderhoud. We blijven daarnaast met groot onderhoud aan attracties als Droomvlucht en Piraña ons erfgoed oppoetsen. Daarnaast presenteert Aquanura vanaf 1 april aanstaande een nieuwe watershow: De Tweede Efteling Symfonie.”

De kortingssite becijferde dat, wanneer wordt gekeken naar de entreeprijzen van volwassenen in het hoogseizoen, de Nederlandse attractieparken hun prijzen gemiddeld met 1,5 procent verhoogden. Opvallend hierbij is dat de Efteling onder dit landelijke gemiddelde van 1,5 procent blijft, terwijl de entreeprijs van de Efteling vorig jaar nog met 5% steeg.

Algemene inflatie en investeringen in nieuwe attracties worden door veel parken aangewezen als verklaring voor de prijsstijgingen. Zo opende parken zoals Toverland afgelopen jaar een nieuw themagebied met acht nieuwe attracties en bracht Duinrell enkele verbeteringen aan in het Tikibad.

Persbericht Efteling: Fons Jurgens benoemd tot bestuursvoorzitter Efteling: Efteling investeert in nieuwe attractie en extra verblijfsmogelijkheden

18-04-2014

Fons Jurgens (44) is, conform voorgenomen besluit, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Efteling. Zijn aanstelling werd bekrachtigd tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van donderdag 17 april. Onder zijn leiding wil de Efteling gefaseerd doorgroeien tot een internationale bestemming met 5 miljoen bezoekers in 2020. Als eerste fase investeert de Efteling de komende jaren in een attractie en de uitbreiding van vakantiepark Efteling Bosrijk.

Groei
De Efteling is een van de grootste attractieparken van Europa en wil in de toekomst zelfstandig tot de top blijven behoren. “Een gestage groei van onze bezoekersaantallen is daarvoor noodzakelijk,” aldus Jurgens. “Daarom blijven we gedoseerd investeren in ons park. Het verhogen van de kwaliteit van de bestaande attracties, shows, merchandise en horeca blijft een belangrijk speerpunt. Daarnaast openen we in de zomer van 2015 een dive coaster, een spectaculaire achtbaan waarin bezoekers een vrije val van 37½ meter maken. Hiermee bieden we een extra uitdaging aan tieners en vergroten we ons attractieaanbod verder.” Om meer gasten uit het buitenland te interesseren voor een meerdaags verblijf, breidt de Efteling komende jaren ook haar verblijfsaccommodaties uit. Het in december 2009 geopende vakantiepark Efteling Bosrijk krijgt 400 extra bedden. In de zomer van 2015 kunnen de eerste gasten hun intrek nemen in de nieuwe huisjes en groepsaccommodaties. De Raad van Commissarissen heeft een investering van € 36 miljoen voor deze eerste groeifase goedgekeurd.

Overige benoemingen
Naast zijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter blijft Fons Jurgens Commercieel Directeur binnen de Raad van Bestuur. Tevens werd Coen Bertens (voorheen Adjunct Directeur Operatie) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Operationeel Directeur. Met zijn benoeming is de Raad van Bestuur compleet.

Berry Bemelmans nam na 24 jaar afscheid als President Commissaris van de Efteling vanwege het aflopen van zijn laatste bestuurstermijn. Hij is opgevolgd door Henk Kivits, die als gedelegeerd commissaris de afgelopen periode de Raad van Bestuur ondersteunde. Verder traden Saskia van Opijnen-Zwart en Heleen Dura-van Oord toe tot de Raad van Commissarissen. Saskia van Opijnen-Zwart bekleedde diverse directiefuncties; recent was zij Algemeen Directeur bij ArboVitale. Heleen Dura-van Oord is medeoprichter van de DQ&A Media Group en partner bij de investeringsmaatschappij Peak Capital.

Met bovenstaande wijzigingen kennen de bestuursorganen van de Efteling vanaf vandaag de volgende samenstelling:

Raad van Bestuur van de Efteling B.V.
• de heer A.G.A. (Fons) Jurgens MMO (voorzitter Raad van Bestuur en Commercieel Directeur)
• de heer drs. D.W.P. (Daan) van Baarsen RC (lid Raad van Bestuur en Financieel Directeur)
• de heer O.T. (Olaf) Vugts MMO MBI (lid Raad van Bestuur en Directeur Imagineering)
• de heer C. (Coen) Bertens RC (lid Raad van Bestuur en Operationeel Directeur)

Raad van Commissarissen van de Efteling B.V.
• de heer dr. ir. H.P.M. (Henk) Kivits (president-commissaris)
• de heer mr. C.M.J. (Clemens) de Bont (commissaris, tevens secretaris)
• de heer J.C. (Coert) Beerman MBA (commissaris)
• mevrouw S.E. (Saskia) van Opijnen-Zwart (commissaris)
• mevrouw H.M.N. (Heleen) Dura-van Oord (commissaris)

Stichting Natuurpark de Efteling (enig aandeelhouder van de Efteling B.V.)
• de heer J.A.H. (Jan) Melis (voorzitter)
• de heer mr. M.J.J. (Maarten) van Vlokhoven (bestuurslid, tevens secretaris en penningmeester)
• de heer mr. C.M.J. (Clemens) de Bont (bestuurslid)
• de heer prof. dr. S.C.W. (Sylvester) Eijffinger (bestuurslid)
• de heer drs. P.A. (Peter) van Vugt (bestuurslid)

Efteling-ontwerper Henny Knoet op 71-jarige leeftijd overleden

28-08-2013
Thumbnail van Efteling-ontwerper Henny Knoet op 71-jarige leeftijd overleden

Henny Knoet, ontwerper voor de Efteling van 1979 tot 2007, is afgelopen maandag op 71-jarige leeftijd overleden. Henny Knoet is onder meer bekend als geestelijk vader van parkmascotte Pardoes en zijn leefwereld. Gedurende zijn dienstverband bij de Efteling (eerst als ruimtelijk vormgever, later als ontwerper) werkte hij mee aan bekende Efteling attracties zoals het Spookslot en Fata Morgana, maar ook de sprookjes ‘Tafeltje dek je’ (uitgebeeld in een herberg) en ‘Sneeuwwitje’ (uitgebeeld in het kasteel van de stiefmoeder) zoals die in het park zijn te vinden zijn van zijn hand. Daarnaast had Knoet een belangrijke rol in het ontwerpproces van D’Oude Tuffer, Monsieur Cannibale, de Pardoes Promande en Efteling Brink, de kleuterhof en het kinder-avonturendoolhof. Ook veel grafisch werk, zoals de parkplattegrond komt van Knoets hand.

De Efteling laat in een reactie weten: ‘Zijn nalatenschap in het park zal steeds gezichtsbepalend en belangrijk voor de Eftelingbeleving blijven. Vele bezoekers zullen er tot in lengte van jaren vol verwondering van genieten.’

Persbericht Efteling: Bart de Boer vertrekt bij de Efteling

18-06-2013

De Raad van Commissarissen van de Efteling maakt bekend dat Bart de Boer, voorzitter Raad van Bestuur, per 1 september het bedrijf zal verlaten. Bart de Boer trad in 2008 aan als directievoorzitter en heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan de forse groei van de Efteling.
“De Raad van Commissarissen is Bart de Boer zeer erkentelijk voor zijn bijdragen sinds 2008 aan de ontwikkeling van de Efteling. De uitvoering van het ambitieuze expansieprogramma dat de Efteling had opgesteld voor de periode tot 2013 was een belangrijk onderdeel van zijn opdracht. Onder zijn leiding, en dankzij de vele betrokken medewerkers van de Efteling, is succesvol uitvoering gegeven aan dit programma en heeft het attractiepark zich voortvarend verder ontwikkeld tot een vooraanstaand attractiepark in Europa.

Na deze fase van zeer sterke groei en verbreding, zal de komende jaren de nadruk meer komen te liggen op consolidatie en versterking van de interne organisatie. Op die manier zal de groei van de afgelopen jaren in goede
banen geleid kunnen worden en zal er maximaal gebruik kunnen worden gemaakt van alle mogelijkheden die inmiddels bij de Efteling zijn gecreëerd. Hierover heeft de Raad van Commissarissen de afgelopen maanden
intensief en constructief overleg gevoerd met Bart de Boer. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe fase een andere manier van leiding geven vraagt. Daarom is in onderling overleg besloten om het contract met Bart de Boer te beëindigen.

De Raad van Commissarissen heeft Henk Kivits bereid gevonden om de komende periode als gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk de Raad van Bestuur te ondersteunen. Hij zal tevens voor eind 2013 advies uitbrengen over de gewenste structuur van de Raad van Bestuur en de toekomstige invulling van de positie van bestuursvoorzitter. Henk Kivits is in 2006 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Efteling en beschikt over ruime kennis en ervaring van het bedrijf en de branche”, aldus Berry Bemelmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bart de Boer: “ik heb leiding mogen geven aan een prachtige organisatie die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een internationale topspeler. De Efteling biedt haar gasten iets heel bijzonders. Om die beleving mogelijk te maken, hebben we veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het park en zijn we op alle fronten fors gegroeid. De Efteling staat er uitstekend voor en heeft een mooie toekomst voor zich. Het is daarom een goed moment om voor de komende periode een andere invulling te kiezen van het bestuur. Ik kijk met heel veel trots en plezier naar wat we hier hebben neergezet”.

Bron: Efteling

Persbericht Efteling: 14 maart: Grimm Symposium in de Efteling

28-02-2013
Thumbnail van Persbericht Efteling: 14 maart: Grimm Symposium in de Efteling

Op donderdag 14 maart 2013 vindt in de Efteling een symposium plaats over de gebroeders Grimm. Want tweehonderd jaar geleden verscheen de eerste verzameling sprookjes van Grimm: ‘Kinder- und Hausmärchen’. Vandaag de dag behoren deze sprookjes tot het werelderfgoed en zijn ze in meer dan 170 talen vertaald. Vermaarde onderzoekers en kunstenaars delen op het symposium hun nieuwste inzichten over sprookjes en hun verzamelaars. Wat is het geheim achter de eeuwige jeugd van sprookjes? Wie waren de twee gebroeders eigenlijk? Maar ook: hoe komt het dat de nieuwste fantasy-sprookjesfilms zo populair zijn? Tijdens het symposium krijgt de Efteling in het bijzijn van de Cultureel Attaché van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Michael Meyer, een sculptuur aangeboden in de vorm van de Gebroeders Grimm. Het beeld is een symbolische ode aan de inspanning die de Efteling al 60 jaar aan de dag legt om het cultuurerfgoed sprookjes levend te houden. Roodkapje zal het beeld in de siertuin van de Efteling onthullen. De sculptuur is een blijk van waardering van de Deutsche Grimmgesellschaft, een internationale, wetenschappelijke vereniging die de nalatenschap van de gebroeders Grimm beheert, en is mede mogelijk gemaakt door de steun van GrimmHeimat NordHessen.

Aan het symposium werken onder andere mee: de illustratoren Thé Tjong-Khing en Peter Boersma & Hilda Groenesteyn, sprookjesvertelster Marita de Sterck, onderzoekers Vanessa Joosen, Moniek Hover en Theo Meder. Ook oud-hoogleraar Wolfgang Herrlitz van de Universiteit van Utrecht en vice-voorzitter van de Europäische Märchengesellschaft Harlinda Lox staan garant voor onderhoudende en leerzame inleidingen. Organisatie: Duitse Bibliotheek, Duits Verkeersbureau, Koninklijke Bibliotheek, Efteling, Meertens Instituut, Universiteiten van Tilburg en Utrecht, Uitgeverij Lemniscaat.

Het symposium is voor iedereen die geïnteresseerd is in sprookjes, jeugdliteratuur, vertelkunst en overdracht van cultureel erfgoed tussen de generaties. Aanmelden kan via www.200jaargrimm.nl.

Lees het programma hier

Persbericht Efteling: Gi-ga-gantisch musicalavontuur in de Efteling zit erop

25-02-2013

Laatste voorstelling van ‘Sprookjesboom de Musical: een gi-ga-gantisch avontuur’

Gisteren was de allerlaatste voorstelling van ‘Sprookjesboom de Musical: een gi-ga-gantisch avontuur’ in het Efteling Theater. De cast en crew van de kindermusical ontving nog 1 keer een daverend applaus van het enthousiaste publiek. Jonathan Demoor: ‘Het avontuur in de Efteling zit erop na 72 voorstellingen. Ik zal Klein Duimpje gaan missen. Je krijgt als acteur niet vaak de kans om in de huid te kruipen van een Sprookjesbosbewoner en te werken met een handpop. Ik heb samen met alle ouders en kinderen genoten van afgelopen jaar en hoop een nieuw avontuur te starten’.

Persbericht Efteling: Efteling introduceert Jokie app voor de allerkleinsten

19-02-2013
Thumbnail van Persbericht Efteling: Efteling introduceert Jokie app voor de allerkleinsten

Na het succes van de Sprookjesboom app lanceert de Efteling een volgende applicatie, dit keer voor de allerkleinsten: de Jokie app voor tablets. In de app gaat Jokie als een echte ontdekkingsreiziger op pad. Samen met zijn vogelvriendinnetje Jet verkent hij de wereld in acht leuke spelletjes. Met hun luchtballon komen ze op allerlei leuke plekken waar ze vrolijke avonturen beleven.

De acht interactieve spelletjes zorgen voor eindeloos speelplezier. Via het fotoboek van Jokie kunnen kinderen op safari gaan, muziek maken met een orkest, een pizza bakken of samen met Jokie de onderwaterwereld ontdekken. De spelletjes zijn bovendien eenvoudig in gebruik en zitten boordevol extra animaties, muziek en geluidseffecten.

De Jokie tablet app is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 2 jaar en door aanwijzingen van de vertelstem en extra animaties ook leuk voor iets oudere kinderen. De spelletjes zijn ontwikkeld in de herkenbare Jokie stijl, met originele elementen en dezelfde vertelstem als in de televisieserie. Daarnaast is de Jokie app volledig Nederlands gesproken en geheel reclamevrij. Kinderen kunnen de spelletjes ontspannen spelen, er gelden geen regels, tijdslimiet of high scores. De Jokie app is, in verband met de jonge doelgroep, bewust alleen beschikbaar voor tablets en te downloaden via de App Store (iTunes) en Google Play (Android) voor € 2,69.

Over Jokie
Jokie, het bekende karakter met de rode neus uit de attractie Carnaval Festival, werd begin 2012 als echte ontdekkingsreiziger geïntroduceerd. Zo verkent Jokie samen met zijn vriendinnetje Jet in een televisieserie, de vernieuwde attractie, online, via boekjes en andere merchandise ook de wereld buiten de Efteling.
Jokie is met zijn rode neus herkenbaar voor jonge kinderen en samen met zijn vogelvriendinnetje Jet beleeft hij iedere keer op een nieuwe plek een leuk avontuur. Jokie en Jet leren kinderen dat reizen en nieuwe dingen ontdekken een feestje is. Jokie is in al zijn verschijningsvormen speciaal bedoeld voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Persbericht: Efteling organiseert Eredivisie Dagen tijdens voorjaarsvakantie

07-02-2013
Thumbnail van Persbericht: Efteling organiseert Eredivisie Dagen tijdens voorjaarsvakantie

De Efteling is official supplier van de Eredivisie en organiseert van 13 februari tot en met 1 maart de Eredivisie Dagen. Gedurende tweeënhalve week vinden er tijdens de voorjaarsvakantie veel voetbalactiviteiten plaats in het attractiepark.

Op een centrale locatie in het Park is tijdens de Eredivisie dagen het Eredivisie Clubhuis te vinden. Hier kunnen de jonge fans op de foto met één van hun favoriete Eredivisie spelers of keepers van Eredivisie clubs verslaan met een penalty. Uiteraard is er ook volop gelegenheid voor de handtekeningjagers om hun verzameling uit te breiden.
Tijdens de Eredivisie dagen is een bezoek aan de Efteling bovendien extra voordelig. Voor slechts 16 euro genieten bezoekers van het complete attractieaanbod van de Efteling. Of ze nu het nieuwste sprookje ‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’ in het Sprookjesbos bezoeken of de strijd tegen elkaar aangaan in de houten racer-achtbaan ‘Joris en de Draak’. Meer informatie vindt u op www.eredivisielive.nl/efteling.

Persbericht Efteling: De Efteling als dynamische sprookjesverteller

07-02-2013
Thumbnail van Persbericht Efteling: De Efteling als dynamische sprookjesverteller

Wat hebben de attracties Roodkapje uit 1961, Droomvlucht uit 1993 en het merk Sprookjesboom (vanaf 2006) gemeen? Allen werden door attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel als sprookjesvertelling aan het grote publiek voorgesteld. In haar wetenschappelijke studie naar storytelling heeft Moniek Hover achterhaald hoe de Efteling in zestig jaar, vanaf de opening in 1952 tot nu, heeft gefungeerd als ‘Verteller’ van sprookjes om daarmee een unieke positie te verwerven en te behouden in de (internationale) vrijetijdsindustrie.

Deze studie omschrijft de evolutie van de Efteling als ‘Verteller’ van sprookjes, langs de belangrijkste veranderingen in tijd en ruimte. Het werd een reis die leidde van de ‘gestolde sprookjescènes’ in het Sprookjesbos, via de grote darkrides, tot en met de imaginaire Efteling-beleving die tegenwoordig 24 uur per dag beschikbaar is, ook buiten de grenzen van het park in Kaatsheuvel.

Met deze dissertatie brengt Moniek Hover de ontwikkeling van de Efteling, in relatie tot het ‘vertellen’ van sprookjes, in beeld aan de hand van drie cases: de attracties Roodkapje (1961) en Droomvlucht (1993) en het merk Sprookjesboom (2006 – heden). De nadruk ligt op de reconstructie van de creatieprocessen die aan deze ‘sprookjesvertellingen’ ten grondslag liggen en op de wisselwerking tussen ‘vertellers’, sprookjes en context. ‘Vertellers’ zijn ontwerpers, technici, (script)schrijvers, creatief producenten en decision makers die betrokken waren bij ‘vertellingen’ als de sprookjesuitbeeldingen in het park, maar ook mediaproducties, musicals en sprookjesboeken.

Hover concludeert dat de Efteling zich in de loop van de tijd heeft aangepast aan de verstedelijking, de sterke industrialisering en technologische ontwikkeling, alsook aan de groei naar een beeldcultuur, uitmondend in de talrijke multimediale mogelijkheden. Ook groeiden  de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en ontwikkelde het publiek zich tot goed geïnformeerde, veeleisende consumenten. Tegelijkertijd is de dynamische traditie van het vertellen van sprookjes voortgezet.

 

Zo bepaalden in 1961 de technische mogelijkheden  de uitbeelding van het sprookje Roodkapje in het Sprookjesbos en werd er (on)bewust rekening gehouden met de gedeelde kennis van het publiek over het sprookje Roodkapje. In 2006 was dat ook het geval bij de ontwikkeling van het merk Sprookjesboom (waaronder de 3D animatie serie voor televisie). De karakters van Roodkapje en de Wolf werden doorontwikkeld op basis van veranderde tijdgeest, beeldcultuur en (technologische) multimediale mogelijkheden. Het cultuurgoed sprookjes is in deze processen altijd een referentiepunt gebleven voor de vertellers in Kaatsheuvel, terwijl ditzelfde cultuurgoed én dat van de Efteling zich bleven ontwikkelen.

Efteling directeur Imagineering en lid Raad van Bestuur, Olaf Vugts is zeer ingenomen met het uiteindelijke resultaat van deze allereerste dissertatie over de Efteling in zestig jaar: “Ons belang was bloot te leggen hoe de Efteling door de tijd heen heeft kunnen groeien tot het entertainmentbedrijf dat het nu is, met behoud van dezelfde impact en beleving bij onze gasten: verwondering en betovering. De verwondering over de sprookjes, maar ook over de wonderlijke (technische) vondsten van toen en nu. Wij willen de komende decennia met de romantische fantasie van de sprookjes een tegenwicht blijven geven aan de snel moderniserende, rationele samenleving. De nieuwe merken die de Efteling zal ontwikkelen, moeten evenzeer verwonderen en betoveren en daarbij is dit onderzoek van grote waarde.”
Moniek Hover is als Lector Storytelling & Experience verbonden aan NHTV Academy for Leisure in Breda, waar zij doceert in de professionele en academische onderwijsprogramma’s. Diverse studenten van de Master Leisure Studies hebben bijgedragen aan haar promotieonderzoek. Moniek Hover  is lid van de Academic Board van de NHTV. Haar promotietraject heeft plaatsgevonden bij de Universiteit van Tilburg (Faculteit Geesteswetenschappen). Als onderzoeker is zij lid van de Academische Werkplaats Storytelling & Business Development. Bij de Efteling is zij als organisator en begeleider medeverantwoordelijk voor de Efteling Academy, een talentontwikkelingsprogramma voor studenten op het gebied van imagineering.

Geitje Benjamin Bèèèèh, de Efteling-cover van Kuikentje Piep, van Youtube verwijderd

14-01-2013

KAATSHEUVEL – Youtube heeft de cover verwijderd die de Efteling maakte van het razend populaire liedje Kuikentje Piep. De Italiaanse productiemaatschappij Globo Records heeft de auteursrechten geclaimd. Zo is op de website te lezen. 

Kuikentje Piep is de Nederlandse vertaling van het Italiaanse liedje Il Pulcino Pio. Het kuikentje is bedacht door radiozender Radio Globo in Italië. Daar heet het vogeltje Pulcino Pio.

Sprookjesbosbewoners
De Efteling maakte vorige week van het bekende liedje haar eigen versie: Geitje Benjamin Bèèèèh. In de aanstekelijke videoclip komen bekende figuren uit het sprookjesbos voorbij, zoals de Grote Boze Wolf, Assepoester en Ezeltje Strek. Het filmpje werd binnen enkele dagen 80.000 keer bekeken.

De Efteling reageerde maandag verbaasd op verwijdering van de cover en zoekt uit waarom dat is gebeurd. Volgens de Efteling gaat het om een ludiek bedoelde actie. “We zijn ons van geen kwaad bewust. De rechten van het oorspronkelijk Braziliaanse kinderliedje liggen niet bij de Italiaanse productiemaatschappij.”

De Efteling verwacht dat het filmpje snel weer op youtube te zien is.

Bron: Omroep Brabant

Pagina 1 van 23123...510...Laatste »